Algas registreerimine 2016. a Ambla valla töö- ja puhkelaagrisse!

Töö- ja puhkelaager (TPL) toimub 13.-22. juunil 2016. Sihtrühmaks Ambla valla noored vanuses 13-16 eluaastat. TPL toimub kahes rühmas – Amblas ja Aravetel. Töö on kerget laadi (puhastus-, koristus- ja põllumajandustööd), tööaeg 4 tundi päevas, makstakse miinimum tunnitasu.
Registreerimise tähtaeg on 18. mai kell 15.00! Kiirusta, kohtade arv on piiratud!
TPL-i pääsemiseks peab noor esitama:
•        avalduse ja motivatsioonikirja, vajadusel läbima vestluse;
•        seadusliku esindaja nõusoleku;
•        isikuttõendava dokumendi või koopia;
•        maksma osalustasu 5 eurot.
NB! TPL ei tohi segada noore koolikohustuse täitmist.
NB! TPL-is osalev noor võtab peale tööd osa vaba aja programmist.
NB! 13-14aastane noor ja tema seaduslik esindaja peavad enne töölepingu sõlmimist läbima kohustusliku instrueerimise. Instrueerimise aeg teatatakse enne TPL-i algust. Ilma instrueerimiseta ei või noor TL sõlmida ega tööle asuda!
Tänavu kannab malev nime töö- ja puhkelaager. TPL tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, uute sõprade leidmist. See on võimalus veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult ehk peale tööpäevi toimub vaba aja programm, millest kõik noored osa võtavad. TPL aitab noortel väärtustada töötamist ning innustab sisenema tööturule.

AVALDUSE VORMID ALATES 04.05. SAADAVAL:
•        koolides;
•        Ambla vallamajas;
•        noortekeskustes (kultuurimajades);
•        Ambla valla veebilehel www.ambla.ee uudiste all ja Noorsootöö lehel.

Avaldus ja lisadokumendid esitada 18.mail kella 15.00ks noorsootöötaja Annika Rohile, koolide huvijuhtidele, noortekeskuste noortejuhendajatele või tuua Ambla vallamajja.

Avalduse vorm /lae alla siit/