Algas registreerimine Ambla valla õpilasmalevasse!

Õpilasmalev (ÕM) toimub kahes rühmas: Ambla rühm 5.-16. juuni 2017, Aravete rühm 14.-28. juuni. Sihtrühmaks Ambla valla noored vanuses 13-16eluaastat. Töö on kerget laadi (puhastus-, koristus- ja põllumajandustööd), tööaeg 4 tundi päevas, makstakse miinimum tunnitasu.

Registreerimise tähtaeg on 18. mai. Kiirusta, kohtade arv on piiratud!

ÕM-i pääsemiseks peab noor esitama:
· avalduse ja motivatsioonikirja, vajadusel läbima vestluse;
· seadusliku esindaja nõusoleku;
· isikuttõendava dokumendi või koopia.

NB! ÕM ei tohi segada noore koolikohustuse täitmist.

NB! ÕM-is osalev noor võtab peale tööd osa vaba aja programmist.

NB! 13-14aastane noor ja tema seaduslik esindaja peavad enne töölepingu sõlmimist läbima kohustusliku instrueerimise. Instrueerimise aeg teatatakse enne ÕM-i algust. Ilma instrueerimiseta ei või noor TL sõlmida ega tööle asuda!

Õpilasmalev tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, uute sõprade leidmist. See on võimalus veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult ehk peale tööpäevi toimub vaba aja programm, millest kõik noored osa võtavad. ÕM aitab noortel väärtustada töötamist ning innustab sisenema tööturule.

AVALDUSE VORMID SAADAVAL:
· koolides;
· Ambla vallamajas;
· noortekeskustes (kultuurimajades);
· Ambla valla veebilehel www.ambla.ee "Haridus ja kultuur" > "Noorsootöö" lehel.

Avaldus AMBLA rühma
Avaldus ARAVETE rühma

Avaldus ja lisadokumendid esitada 18. maiks noorsootöötaja Annika Rohile, koolide huvijuhtidele, noortekeskuste noortejuhendajatele või tuua Ambla vallamajja.

Annika Rohi
noorsootöötaja, ÕM juhataja
annika@ambla.ee                                                                                                                      
5800 5285