Alustab 7-26aastaste noorte ideede toetusfond "Nopi Üles!"

Noorte piirkondlike ideede projektifond "Nopi Üles!" alustab 7-26aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist.

Tegevused edendavad noorte aktiivset eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse. Iga projekt, milleks võib olla näiteks sündmus, üritus, koolitus või vahendi soetamine, leiab toetust kuni 2000 euro väärtuses. Projekte rahastatakse kuni 2018. aastani. Käesoleval aastal on projektifondi ulatuseks 35 180 eurot.

Projektijuhi Riin Luksi sõnul jagub nüüdisaegsetel noortel nii ideid kui ka teotahet. "Projektiga alustamine langeb kokku suvise koolivaheaja algusega. Noored investeerivad oma vaba aega meeleldi kogukonna hüvanguks. Sageli takerdub heade mõtete elluviimine aga motivatsiooni või rahaliste ressursside vähesuse taha. "Nopi Üles!" pakub samaaegselt nii ressursse kui ka tuge. Samuti on taotlemisprotsess lihtne. See annab noortele võimaluse oma ettevõtlikkus proovile panna," sõnas Luks.

Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed - mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks. Link kirjelduse esitamiseks: http://goo.gl/forms/qiiAZaCaSODbVdIa2

Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!" Facebook´i lehele www.facebook.com/nopiules. Toetuskõlbulikuks loetakse iga idee, mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 150 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon. Toetav kogukond ja sõbrad jälgivad projektide läbiviimist, sündmusi ja aruandlust "Nopi Üles!" blogi vahendusel http://nopiyles.blogspot.com.ee/.

Iga idee on väärt toetamist!

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noorte ideede projektifondi "Nopi Üles!" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo:

Riin Luks
"Nopi Üles!" projektikonkursi projektijuht
Eesti ANK
telefon 58 083 744
riin.luks@ank.ee

 

Annika Rohi
Ambla valla noorsootöötaja
annika@ambla.ee
58 005 285