Ambla Lasteaed-Põhikool sai EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetusel õpisõbralikumaks

Ambla Lasteaed-Põhikoolis teostati hoone koridorides renoveerimine.

Tööde käigus viimistleti ja anti uus ilme lagedele, seintele ja osaliselt põrandatele. Asendati vanad amortiseerunud valgustid kaasaegsete vastu ning muudeti nende töörežiim lülititelt üle liikumisanduritele.

Sanitaartööde käigus kõrvaldati kasutusest väljasolevad vanad torud ning söögitoa eesruumis paigaldati uus käepesu valamud. Silmale varjujäävalt tõsteti tuleohtust kattes kogu kaetud tööde tagused tuletõkke võõbaga ning vuugi kohad tulekindla vahuga.

Tööde teostamist toetas 32 000 euroga EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.

Andrus Mikson
abivallavanem