Ambla valla ja riigimaanteede hooldamisest

Talvega käib paratamatult kaasas lumi ja talvine teede hooldus. Selgitan kuidas korraldatakse talihooldust Ambla vallas. On olemas riigimaanteed  ja kohalikud teed (vt kaarti) Riigimaanteede hooldamise eest vastutab Maanteeamet. Teede seisundinõuded on kättesaadavad http://www.mnt.ee/index.php?id=11637. Kuna meie vallas on paljud riigimaanteed seisunditasemel 1 ja 2 siis nendel teedel ei ole kõrged hooldusstandardid ja sageli jääb mulje, et tee võiks olla paremini hooldatud. Kui riigimaanteedel on probleeme siis palun teavitada maanteeinfo telefonil 1510. Selle kaudu saab Maanteeamet ja hooldaja infot, kus on probleeme hooldusega. 

Kohalike teede hooldamise eest vastutab Ambla vald. Ambla vald ei oma vastavat tehnikat, et ise teostada lumetõrjet, mistõttu on teenuse läbiviimiseks korraldatud riigihange ja teenust pakub Oü E.K. Partner Grupp. Lumelükkaja läheb välja valla korralduse peale. Üldiselt toimub see kohe peale lumesadu või tuisku. Iga kord otsustatakse eraldi, kuna sahad välja saadetaks, sest rahalisi vahendeid on mõistlik kasutada säästlikult. Alevites ja asulates teostatakse töid öösel või hommiku poole, et saaks avalike hoonete parklad ja platsid korralikult puhastatud. Suuremate sadude korral teostakse lumetõrjet koheselt, et inimesed saaks teedel liigelda. Kohalikke teid ehk Ambla valla teid on kokku 100 km ja hooldajal on neli traktorit. Kokku kulub teede hooldamisele ca viiskümmend tundi üks ring (100 km) ehk nelja traktoriga ca 12 tundi. Igale poole ei ole võimalik jõuda ühel ajal ning võib tekkida olukord, kus osad teed on samal kellaajal hooldamata. Kui tekib olukord, et ei saa teedel liikuda siis palun sellest koheselt teavitada abivallavanemat Andrus Miksonit telefonil 516 7875.

Riigi- ja kohalike teede kaardid

Riigi- ja kohalike teid saab näha maaameti geoportaalis. Sisenege aadressile http://geoportaal.maaamet.ee/ ja valige vasakul olevast loendist "Maanteeameti kaardirakendus". avanevat kaarti saab lihtsalt käsitleda üleval paiknevate nuppude abil.

Alloleval kaardil on välja toodud Ambla valla riigi- kui ka vallateed.

(Kliki kaardil, et näha suuremat vaadet)