Ambla valla noortekeskused otsivad noortejuhendajaid

Ambla Kultuurikeskuse struktuuriüksuse Ambla valla Avatud Noortekeskuse alla kuulub kaks eraldi eelarvega noortekeskust: Aravete ja Ambla. Noortekeskust loetakse üheks peamiseks piirkondlikku noorsootööd korraldavaks noorsootööasutuseks. Ambla noortekeskus rajati 2003 ja Aravete keskus 2005. aastal.

Noortejuhendaja ülesanneteks on noorte tegevuste juhendamine, kontakti loomine, noorte motiveerimine, kaasamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine. Noortejuhendaja ülesanne on teostada järelvalvet ja tagada noortekeskuses noortele vaba aja veetmise keskkond. Lisaks noortekeskuse tegevuskava ja erinevate projektide koostamine, läbiviimine, koolivaheajalaagrite läbiviimine, mobiilse noorsootöö teostamine jne. Tööaeg 20 tundi nädalas.

Ootused noortejuhendajale:

- omab sisemist motivatsiooni ja tahet noortega tegeleda

- kõrge pingetaluvus

- valmisolek tööks õhtuti ja vahel nädalavahetusel

- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus

- usaldusväärsus ja empaatiavõime

- meeskonnatöö oskus

 

Kasuks tuleb:

- erialane haridus

- noortega töötamise kogemus

- projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus

- noorsootöötaja kutse

- tahe ennast täiendada

- oskus planeerida aega ja tegevusi

- B-kategooria juhiload

 

Ametikoht pakub:

- võimalusi eneseteostamiseks

- koolitusi enesetäiendamiseks

- mitmekülgset tööd

- lisaks ringijuhendamise võimalust

 

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri 27. juuliks Ambla Kultuurikeskuse direktorile Triin Väinale triin@ambla.ee

Lisainfo Ambla Vallavalitsuse noorsootöötajalt

58 005 285, annika@ambla.ee

 

Ambla Noortekeskus asub Ambla kultuurimaja nn torniosas, kus tegevuseks on kasutada kolm ruumi järgmiste võimalustega: piljard, lauatennis, xbox, lauamängud, wifi. Lisaks on noortekeskuses muusika kuulamise, filmide vaatamise, poksimise võimalus. Ruume saab rentida noorte sünnipäevade pidamiseks. Tegevuste läbiviimiseks saab teha koostööd kultuurimajaga ja kasutada sealseid ruume. Noortekeskuses rakendatakse mobiilset noorsootööd koostöös külaseltsi ja raamatukogudega.

Aravete Noortekeskus asub Aravete kultuurimaja teisel korrusel ühes suures ruumis, kus on kööginurk, TV, xbox, piljard, erinevad lauamängud ja tegevusvahendid (käsitööks), täiendamisel on kostüümikogu. Keskusel on oma laoruum ning kogu maja kasutamise võimalus erinevate noorteürituste läbiviimiseks. Noortekeskusesse on fotostuudio VälkLamp ja tegutseb noorteühing Eesti 4H klubi. Mõlema noortekeskuse peale on loodud matkavahendite ja tööriistade laenutuspunkt, mis asub Aravete noortekeskuses.

Noortekeskuste olulisemateks tegevussuundadeks on koolivaheaegade ürituste, laagrite korraldamine, tervislike eluviiside propageerimine, käelised tegevused ning mobiilse noorsootöö arendamine, koostöö noorteorganisatsioonidega, majaväliste tegevuste arendamisele. Ambla vald on Eesti ANK liige.