Ambla valla teenetemärgi pälvis Els Puolokainen

Ambla Vallavolikogu jaanuari  istungil otsustati kinnitada Ambla valla teenetemärgi kavaleriks 2016 aastal  ja anda Ambla valla teenetemärk nr 22 Els Puolokainen`le.  Teenetemärk antakse füüsilisele isikule austuse ja tunnustuse avaldamiseks Ambla vallas aktiivse ühiskondliku tegevuse või valla huvides pikaajalise tegutsemise või silmapaistva tulemuse eest. Els Puolokainen, töötades Aravete Külamuuseumi juhatajana alates 2003 aastast  on teinud suurepärast tööd Külamuuseumis ja kogukonna arenguks. Ta on alati leidnud aega ja tahtmist teha enamat, kui nõuab tema töö. Tänu tema tublidusele ja pühendumisele on saanud nooremad põlvkonnad väärt teadmisi ja oskusi. Suur tänu Els ja palju õnne teenetemärgi pälvimise eest!

Ambla vallavalitsus