Ambla Vallavalitsus otsib vanemraamatupidajat

Ambla Vallavalitsus

kuulutab konkursi vanemraamatupidaja teenistuskoha täitmiseks

Teenistusse asumise aeg 28. november 2016. a

Täistööaeg, teenistuja, ametnik

Ametikoha eesmärk:

Vanemraamatupidaja ametikoha põhieesmärgiks on vallavalitsuse ja allasutuste raamatupidamise arvestus ja aruandlus vastavalt seadusele

Kandidaadile esitatavad nõuded:

· vähemalt raamatupidamis- või majandusalane keskeriharidus ning eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;

· hea eesti keele ja arvutikasutamise oskus (raamatupidamise programm PMN, MS Office);

· orienteerumine oma töövaldkonda reguleerivates õigusaktides;

· väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, kohusetunne, analüüsivõime, tahtmine töötada meeskonnas, pingetaluvus;

· pakume vastutusrikast tööd, täiendõpet, töötasu vastavalt Ambla Vallavalitsuse palgajuhendile määratletud keskastme spetsialistide teenistuskohal.

Kandideerijal esitada:

· kandideerimisavaldus;

· CV;

· nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

· kandideerija poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada 10. novembriks e-posti aadressil: info@ambla.ee või Ambla Vallavalitsuse kantseleisse märksõnaga „vanemraamatupidaja" Lai 22, Ambla, 73502 Järvamaa.

Info: 505 1762 vallavanem Rait Pihelgas, veebIleht: www.ambla.ee