Ambla Vallavalitsus otsib vanemraamatupidajat

Ambla Vallavalitsus

kuulutab konkursi vanemraamatupidaja teenistuskoha täitmiseks.

 Teenistusse astumise aeg 20.juuni 2016.a.

 

Täistööaeg, teenistuja, ametnik

Ametikoha eesmärk:

Vanemraamatupidaja ametikoha põhieesmärgiks on vallavalitsuse ja allasutuste raamatupidamise arvestus ja aruandluse vastavalt seadustele ;

 Kandidaadile esitatavad nõuded:

* vähemalt raamatupidamis- või majandusalane keskeriharidus ning eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;

* hea eesti keele ja arvutikasutamise oskus (raamatupidamise programm PMN, MS Office);

* orienteerumine oma töövaldkonda reguleerivates õigusaktides;

* väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, kohusetunne, analüüsivõime, tahtmine töötada     meeskonnas, pingetaluvus:

*pakume vastutusrikast tööd, täiendõpet, töötasu vastavalt Ambla Vallavalituse palgajuhendile määratletud  keskastme spetsialistide teenistuskohal.

 

Kandideerijal esitada:

* kandideerimisavaldus:

* CV;

*nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

*kandideerija poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada 27.maiks  e-posti aadressil: info@ambla.ee või Ambla Vallavalitsuse kantseleisse märksõnaga "vanemraamatupidaja" Lai 22, Ambla, 73502 Järvamaa.

Info: 505 1762 vallavanem Rait Pihelgas, veebileht: www.ambla.ee