Aravete Kergliiklustee ehitamise II etapi ehitustööd

Hea  Ambla Valla elanik!

Asfaldigrupp OÜ annab teada, et alustab juunis Aravete Kergliiklustee ehitamise II etapi ehitustöödega.

Sellega seoses palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist, et ehitusperioodil võib kohati olla liiklemine osaliselt häiritult. Samuti palume ehitusobjektiga piirnevate alade kinnistuomanikel tähistada piirimärgid.

Objekt valmib augustis 2016.

Kontakt objektil: Objektijuht Indrek Must tel. 5042825, e-mail  info@asfaldigrupp.ee

Loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ehitustööde käigus!