Eesti Kaitseväe õppused Ambla valla territooriumil

Eesti Kaitsevägi teavitab 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni patarei suuruse üksuse väliharjutuse läbiviimisest Ambla valla territooriumil kuupäevadel: 28.03.2016, 04.04.2016, 13.04.2016, 18.04.2016 ja 19.04.2016.