Hajaasustuse programm on avatud

Järva maavalitsus annab teada, et alates 22. märtsist 2016. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse  hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mai 2016. aastal.

Loe edasi Ambla valla kodulehelt - www.ambla.ee/hajaasustuse-programm