Haldusreformi 19.aprilli koosoleku kokkuvõte

19. aprilli õhtul said Aravete Keskkoolis esmakordselt kokku 7 valla ehk nn Järva valla ühinemisläbirääkimiste komisjonid. Enne seda oli kõigil omavalitsustel ülesanne kaardistada oma seisukohad nelja horisontaalse valdkonna lõikes. Nendeks olid investeeringute kava ja arendusprojektid, külaliikumine, kogukonnad ja kodanike kaasamine, teenuste arendamine ning keskuste ja teenuste võrgustik.

Koosoleku esimeses osas andis konsultant Mikk Lõhmus veelkord ülevaate ajakavast ja tegevustest, mis on vaja teha enne 1. jaanuari 2017. Enim tekitas küsimusi rahva meelsuse selgitamine, sest kui sügisel rahvaküsitlus teha, siis on valida ainult ühe variandi pooldamise või mitte pooldamise vahel. Otsused tuleks aga teha juba maikuus. Leiti, et võimalus on ka meelsust selgitada maikuus olemasoleva info erapooletu esitamisega kasvõi volikogu avaliku istungi käigus.

Teises osas jagunesid inimesed nelja töörühma vahel ära ning tegid esimese kaardistamise eelpoolmainitud valdkondade lõikes. Põhjapanevaid otsuseid ei tehtud, kuid üldiselt oldi suhtelises üksmeeles, sest vallad on suhteliselt sarnased. Leiti, et teenused ei tohiks minna kuskil halvemaks. Kõikides valdkondades ühtlustamist pole vaja teha (nt kultuur ja sport) ning arvestatakse ka piirkondlike eripäradega. Suurt rolli nähakse kodanikuühiskonna tugevdamisel ning toetamisel.

Kuhu vallamaja tuleb ning mis teenused täpsemalt kuhugi keskustesse jäävad, need saavad olema läbirääkimiste järgmise etapi teemad, kui on selge, kes jätkavad läbirääkimistega.

Koosolek lõppes rühmatööde kokkuvõtete tegemisega ning lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub 4.mai Koerus.

Haldusreformi dokumentidega saab tutvuda siin - http://www.ambla.ee/haldusreform/