HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE JA HALDUSÜKSUSTE NIMISTU MUUTMINE Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 18

Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine JÄRVA VALLA moodustamise kohta leitav /siit/