Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 12 kohaselt volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta avalikustatakse hiljemalt maavanemale esitamise päeval. Ambla Vallavolikogu 22.12.2016 otsus nr 57 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine" pdf on leitav /siit/.