Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik koolitustellimus

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik koolitustellimus, mis toob inimesteni 471 tasuta kursust kolmekümne kahes valdkonnas.

Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja toimetulekut tööturul aitab kursusel õpitav oluliselt parandada. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest.

Kursused on valitud koostöös koolidega lähtudes valdkondlikust ja piirkondlikust koolitusvajadusest.

Programmijuhi Kairi Solmanni sõnul pakutakse seekord kõige enam kursusi arvutikasutuse, majutamise ja toitlustamise ning ehitusega seotud teemadel. Aastatel 2009-2015 on pakutud tasuta tööalaseid kursusi rohkem kui 42 000 inimesele. Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiab Järvamaa Kutseharidus Keskuse aadressil jkhk.ee

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused