Järva vald pidas ühinemisläbirääkimisi

6. juulil toimus Järva-Jaani kultuurimajas haldusreformiteemaline koosolek, kust võtsid osa seitsme valla esindajad, et moodustada ühiselt nn Järva maavald. Hetkel ühelgi vallal teisi ühinemisläbirääkimisi käimas enam pole, sest Kareda ja Imavere vallavolikogud lõpetasid oma juunikuiste otsustega läbirääkimised nii Paide kui Põltsamaa suunaga ning Rakke vald keeldus Koeru vallaga ühinemisläbirääkimiste alustamisest.

Koosolekul lepiti kokku, et eraldi projektijuhti tööle ei võeta, vaid selle täiendava ülesande saab endale Kareda valla uus tehniline sekretär ning teised kuus valda aitavad seda ametikohta finantseerida.

Lisaks lepiti kokku, et täpsema ülevaate saamiseks alustatakse finantsanalüüsi koostamisega ning tööle lähevad sotsiaalvaldkonna ning majandustoimkonnad.

Üle vaadati ja täiendati veelkord ka ühinemislepingut, kus suuri sisulisi muudatusi ei toimunud, kuid mõned seisukohad fikseeriti konkreetselt ära. Üheks näiteks on volikogu suurus, milleks sai 21 liiget.

Lahtiseks jäi strateegilise keskuse ehk vallamaja asukoht ning ses osas toimub augustis eraldi koosolek. Käesoleval hetkel on variantidena laual Peetri alevik, Järva-Jaani alev ja Koeru alevik.

Koosoleku protokoll on üleval kõikide valdade kodulehtedel.

Lugupidamisega,

Arto Saar, Järva-Jaani vallavanem
Rait Pihelgas, Ambla vallavanem