Kõnnitee ehitus Ambla vallas

Lp Kinnistu omanik                                                                                  

Anname teada, et alustame selle aasta maikuu teises pooles riigimaantee nr 15126 Ambla-Tamsalu km 0,24-1,88  Ambla alevikus kõnniteede ja parklate ( Pikk tn 15; Kalmistu) ehitus- ja remonttöödega.

Tööd toimuvad OÜ Keskkonnaprojekt 2015 aastal valminud ja Maanteeameti poolt kinnitatud tehnilise projekti „ Tudu ja Ambla kõnniteede ehituse tehniline projekt" järgi.

Tööde ajal on teelõik üldisele liiklusele enamasti avatud, kuid liiklemine on toimuvate ehitustööde tõttu häiritud.  Juurdepääsu Teie kinnistule tagame.

Tööde lõpetamise tähtaeg on 2016 august.

Seoses ehitus- ja remonttöödega palume  Teil oma kinnistu teega piirnevad  piirimärgid ülesse otsida ja silmatorkavalt tähistada, et vältida ehituse käigus nende vigastamist.

Seoses ehitus- ja remonttöödega Teile tekkivaid probleeme aitab  lahendab kohapeal viibiv objektijuht Tiit Tamme, telefon: 53023007

Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame mõistvale suhtmisele.

Lugupidamisega,

Aleksandr Lember
AS Järva Teed ehitusosakonna juhataja
Tel. 5341 8242