Küsitluste tulemuste kinnitamine

18., 20. ja 21. novembril 2016 toimus küsitlus Ambla valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemiseks haldusreformi käigus üheks omavalitsusüksuseks.

Elektrooniline küsitlus viidi läbi 18. novembril kella 9-20 veebikeskkonnas www.volis.ee ning 20. ja 21. novembril kella 10-18 küsitluspunktis nr 1 Ambla Vallavalitsuse haldushoones Lai tänav 22, Ambla alevik, Järva maakond ja küsitluspunktis 2 Aravete Kultuurimajas Piibe maantee 27, Aravete alevik, Järva maakond.

Küsitluskeskkonda ja küsitluslehele oli kantud küsimus: „Kas toetate Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi valdade ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega „Jah" jaEi".

Ambla Vallavolikogu 30. 11. 2016 otsusega nr 50 kinnitati haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva Ambla valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemused

Küsitluse andmed:

küsitluses osalejate nimekirja kantud Ambla valla hääleõiguslike vähemalt 16-aastaste elanike arv seisuga 21.11.2016 oli 1744, sh:

- elektrooniliselt hääletanud elanike arv 242 – poolt hääletas 113 ja vastu 129;

- küsitluspunktis hääletanud elanike arv 268 ­ poolt hääletas  91 ja vastu 177;

- küsitluses osalenud elanike arv 510, ehk 29,2 % nimekirja kantud isikutest.

Küsitluse tulemuste kindlakstegemisel rikutud/ tagastatud/ kehtetute küsitluslehtede arv (0).

Küsitluse tulemused:

- ühinemise poolt hääletas 204 isikut, ehk 40 % arvamuse avaldajatest;

- ühinemise vastu hääletas 306 isikut, ehk 60 % arvamuse avaldajatest.