Maakonnakeskuses paikneva eelhääletusjaoskonna määramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 47 lg 3 alusel määran Paide linna valimisjaoskonna nr 2 (asukoht Paide linn, Pärnu 18, Paide Kultuurikeskuses) maakonnakeskuses paiknevaks valimisjaoskonnaks, kus 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad valijad eelhääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda 10.-7. päevani enne valimispäeva, s.o. 5. – 8. oktoobrini 2017. a.

Järva Maakonna valimisjuhi korralduse leiad /siit/