Muudatused jäätmeveos alates 1. maist 2016

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.

Eelmise aasta lõpus kuulutati välja uus jäätmeveohange, mille tulemusena tunnistati Ambla valla piirkonnas soodsaima hinna pakkujaks jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused. Kuigi vedaja jääb samaks, võivad jäätmevaldaja jaoks muutuda senised harjumuspärased jäätmeveo päevad ja muutub jäätmemahuti tühjenduse hind.

Uus korraldatud jäätmevedu hakkab kehtima alates 01. maist 2016 ja kestab kolm aastat kuni 30. aprillini 2019.

Sellega seoses saadab AS Eesti Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 73 86 700, lühinumbril 1919 või e-posti aadressil tartu@keskkonnateenused.ee, et üle täpsustada teie postiaadress.

 

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus          Hind € km-ga

kilekott kuni 100 l
ja kuni 10 kg               1.46

80 l mahuti                  1.18
140 l mahuti                2.05
240 l mahuti                2.69
370 l mahuti                3.52
600 l mahuti                4.14
800 l mahuti                5.52
1100 l mahuti              6.65
1500 l mahuti              9.06

2500 l mahuti              12.95
4500 l mahuti              23.29

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee