Pressiteade

Järva-Jaani volikogu tegi 28. jaanuaril 2016 ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks seitsmele Järvamaa omavalitsusele eesmärgiga moodustada (Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi, Roosna-Alliku vallad) Järvamaale üks uus omavalitsusüksus. 30. märtsil kohtusid asjaomased omavalitsused. Positiivselt on Järva-Jaani ettepanekule vastanud hetkel: Ambla, Albu, Koeru, Imavere, Koigi ja Kareda vallad. Mitmepoolseid läbirääkimisi peavad hetkel Kareda, Koigi ja Imavere vallad. Roosna-Alliku vald keeldus läbirääkimiste alustamisest 31. märtsi volikogu istungil.

Koosolekul kohtuti ühinemiskonsultandi Mikk Lõhmusega, kes tutvustas esialgset ühinemise ajakava ja selgitas millal peaks omavalitsuste volikogud tegema konkreetsed otsused ühinemise läbirääkimiste osas, selleks on maikuu. Koosolekul arutati komisjonide moodustamisest ja tulevase omavalituse nime  ja väljakutsete üle. Eelistatud nime valik on Järva vald. Samuti selgitati ühinemise läbirääkimiste põhimõtet: ühise omavalitsuse loomise loogika ei ole keskusekeskne, kus tsentraliseeritakse vahendeid vaid on asumikeskne, mille käigus detsentraliseeritakse vahendeid ning arendatakse maaelu.  

Valdkondlikud komisjonid alustavad tööd aprillis ning hiljemalt mai kuu lõpuks peaks olema selge, mis omavalitsused jätkavad ühinemisläbirääkimisi.

Ambla vallavanem Rait Pihelgas
Järva-Jaani vallavanem Arto Saar