Suitsuandurita korterid ohustavad kõiki majaelanikke

Algab Päästeameti tuleohutuskampaania, mis on suunatud peamiselt kortermaja elanikele. Kortermaja elanikud on omavahel tihedalt seotud. Kui naabril uputab, siis uputab ka teistel ja kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ohuks kõikidele majaelanikele.

16. novembri seisuga on tules hukkunud 34 inimest, neist 15 kortermajades. Kortermajades on toimunud 253 tulekahju, neist 97 Tallinnas ja 55 Ida-Virumaal.

„Iga põlengu tõttu saab kahjustada kellegi vara, inimeste tervis või kaotab keegi oma elu," sõnab Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints. Kortermaja tuleõnnetuste ennetamises on igaühe panus oluline, nii majaelanike kui korteriühistute oma. „Selleks, et põleng kiiresti avastada, peab igas kodus olema töökorras suitsuandur," lisab Ints.

Peeter Lauring on staažikas ühistu esimees, kelle hallata on Tapa linnas 17 korteriühistut 572 korteriga. Ühistu koosolekutel on tema sõnul tuleohutusteemadest juttu siis, kui midagi on juhtunud, oluline on aga
arutada neid teemasid enne, kui midagi juhtub. „Tunnen muret vanade ja
üksi elavate inimeste pärast, kes kindlasti vajavad rohkem tuge," rääkis
Lauring.

Päästeamet kutsub kortermajade elanikke üles veenduma, et kõikides
korterites on paigaldatud töökorras suitsuandur. Kiirematele ühistutele
on preemiaks tasuta tulekustuti, mis paigaldatakse maja trepikotta.
Täpsemat infot kampaania ning oma korteriühistu registreerimise kohta
saab aadressilt www.kodutuleohutuks.ee

PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond
*Riin Oeselg*
pressiesindaja
+372 628 2058|+372 5108474 (434)
riin.oeselg@rescue.ee
Raua 2 | 10124 Tallinn
www.paasteamet.ee