Teade!

Eilsel Ambla Vallavolikogu istungil otsustati katta  valla eelarvest 12.augusti 2017 äikesetormi kahjustuste likvideerimise kulud, sh kattes osaliselt Käravete alevikus Ambla tee 22 täielikult hävinenud korterelamu katusekatte taastamise kulud abitusse olukorda sattunud elanike olukorra leevendamiseks.  Ambla vald on abistanud kõiki elanike. Aitame elanikel korraldad katuste parandust, ohtlike puude ja võsa eemaldamist, jäätmevedu jne. Kõige suuremat kahju on saanud Käravete aleviku elamud, tänavavalgustusesüsteem ja eriti Ambla tee 22 kortermaja, millel hävines täielikult katus. Ambla vallavalitsus on  pöördunud Vabariigi Valitsuse ja Järva Maavalituse poole, et saada  toetust tormikahjustuste likvideerimiseks Vabariigi Valitsuse reservfondist.

vallavanem
Rait Pihelgas