Teatis liisuheitmise aja ja koha kohta

Juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus paragrahvi 37 lõikest 2 Jarva
valla valimiskomisjon teatab, et kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine toimub liisu
heitmise teel.
 
Liisu heitmine toimub 8. septembril 2017 kell 14.30 Jiirva valla valimiskomisjoni
tööruumides aadressil Järva Maavalitsus, Rüütli 25, Paide, Järvamaa.
 
Loe teadet /siit/