Ühinemislepingu ja selle lisade avalikustamine ja avaldamine

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9`1 lõike 7 kohaselt pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt avalikustatakse see koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise Ambla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 56 ja ühinemislepingu ja selle lisadega saab tutvuda /siin/.