Vabariigi valitsuse algatatud ühendamine haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise menetlus Koeru valla ühendamiseks

Vabariigi Valitsus otsustas 15. juuni 2017. a istungil valitsuse istungi protokolli märgitud otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 2 alusel jätkata haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise menetlusega Koeru valla ühendamiseks Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda ja Koigi vallaga määrates moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Järva vald.

Otsusest tulenevalt võttis Vabariigi Valitsus 22. juunil 2017. a vastu määruse nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine". Määrus avaldati Riigi Teatajas ning lisasime määruse lingi, seletuskirja ja kaardi haldusreformi veebilehele: http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/