Väljaõppest teavitamine

Kaitseväe  1. jalaväebrigaad teavitab kahe rühma suuruse üksuse väliharjutuse läbiviimisest Tapa, Järva-Jaani ja Ambla  valla territooriumil 28. novembrist - 01. detsembrini 2016. a