Väljaõppest teavitamine

Kaitseväe  1. jalaväebrigaad teavitab Tagalapataljoni rühma suuruse üksuse riigikaitselise harjutuse läbiviimisest Järvamaa metskonna territooriumil, Reinevere külas, 02. jaanuarist - 06. jaanuarini 2017. A

 

Eesti Kaitsevägi

1. Jalaväebrigaad

Tagalapataljon