Väljaõppest teavitamine

Kaitseväe  1. jalaväebrigaad teavitab allüksuse väliharjutuse läbiviimisest Tapa, Ambla ja Järva-Jaani valla territooriumil 06.märtsist - 09. märtsini 2017

 

Eesti Kaitsevägi
1. Jalaväebrigaad