Vallavara (Garaažiboksid) võõrandamise teade

Vallavara võõrandamise teade  ( III):
 
Ambla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel mitteeluruumid (garaažiboksid):
1. Korteriomand nr 2540650, 211/15421 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12, pindalaga 7207 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13402:004:0357 ja reaalosa mitteeluruum nr 12/5-23d, mille üldpind on 21,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 23d, alghinnaga 57,50 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast;
 
2. Korteriomand nr 2540750, 217/15421 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12, pindalaga 7207 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13402:004:0357 ja reaalosa mitteeluruum nr 12/5-24d, mille üldpind on 21,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 24d, alghinnaga 57,50 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast;
 
3. Korteriomand nr 2540850, 205/15421 mõttelist osa kinnistust, aadressil Järva maakond, Ambla vald, Aravete alevik, Maarjamõisa tee 12, pindalaga 7207 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, katastritunnusega 13402:004:0357 ja reaalosa mitteeluruum nr 12/6-29d, mille üldpind on 20,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 29d,  alghinnaga 57,50 eurot, osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 10% alghinnast.
 
Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Ambla Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE222200001120105842 Swedbankis hiljemalt 10.10.2016. Tehinguga seotud kulud (notaritasud, riigilõivud) kannab kinnisasja ostja. Kirjaliku pakkumuse esitamise tähtaeg on 10. 10.2016 kell 12:00. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, mitte avada enne 11.10.2016 kell 10:00" ja pakkuja andmetega aadressil: Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa. Pakkumused avatakse vallavalitsuse istungil mitte enne 11.10.2016 kell 10:00 Lai 22, Ambla.
 
Võõrandatava kinnisasjaga on võimalik tutvuda, leppides eelnevalt kokku abivallavanem Andrus Miksoniga telefonil 383 4241 või 516 7875.