7.02.15

Hanketeade


(14.12.2009 kell 14.00) Ambla Pikk 37a krt 2 remonttööde teostaja leidmiseks hanke algatamine

Ambla Pikk 37a krt 2 remonttööde teostaja hankes esitati 8 pakkumust. Majanduslikult soodsaimaks osutus OÜ Ehitusteenuse pakkumus 149 040 krooni koos käibemaksuga.

7.02.15

Hanketeade


(29.09.2009 kell 13.00) Imbsüsteemi rajamise hinnapakkumuse küsimine

Aravete keskpuurkaevule imbsüsteemi rajamise hinnapakkumuse küsimisele esitati 4 pakkumust. Majanduslikult soodsaimaks ostus OÜ TKM Ehituse pakkumus 51 060 krooni koos käibemaksuga.

7.02.15

Hanketeade


(01.10.2009 kell 13.00) Ambla Vallavalitsuse ametiauto kasutusrendi hanke korraldamine (17.09.2009)

Ambla Vallavalitsuse ametiauto kasutusrendi hankes esitati 3 pakkumust. Kvalifitseerus ainult RentEst OÜ pakkumus 284 215 krooni.

7.02.15

Hanketeade


(07.08.2009 kell 13.00) Aravete aleviku keskpuurkaevu puhastusseadmete tarnija ja paigaldaja leidmiseks hanke algatamine

Aravete aleviku keskpuurkaevu puhastusseadmete tarnija ja paigaldaja hankes esitati üks pakkumus maksumusega 352 728 krooni koos käibemaksuga. Pakkujaks oli OÜ Aquatehnika.

7.02.15

Hanketeade


(30.07.2009 kell 12.00) Ambla valla investeerimisobjektide omaosaluse laen, viitenumber 113715, 15.07.2009

Ambla valla investeerimisobjektide omaosaluse laenu hankes esitati üks pakkumus hinnaga 3,75%. Pakkujaks oli AS Swedbank.