1.06.15

Hanketeade
 

Alla lihthanke piirmäära jääv lihtsustatud korras tellitav teenus "Haridusasutustele infotehnoloogiliste vahendite kasutusrent"
Tähtaeg 08.06.2015 kell 14:00 /(pdf)Leiad siit/

1.06.15

Hanketeade

 

Riigihangete registris avaldati 27.05.2015 17:09 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 163711, "LUMETÕRJE AMBLA VALLA TEEDEL JA TÄNAVATEL" kohta.
Korraldus nr. 148 riigihanke algatamine

25.05.15

Hanketeade


Lihthanke Sääsküla oja ja Preediku järve seisundiuuringud (uus) tähtaeg 28.05.2015 kell 13:00. Hankedokumendid ja tingimused on saadaval https://riigihanked.riik.ee RH viitenumber 163502.

Hankedokument

21.05.15

Avatud hankemenetlusega lihthanke (RH 163058) "Sääsküla oja ja Preediku järve seisundiuuringud" lõppemine.


Dokument - Ambla vallvalitsuse korraldus

11.05.15

Hanketeade

 

Hanketeade (TV02)  hanke 163058, "Sääsküla oja ja Preediku järve seisundiuuringud" kohta.

Hankedokument - Lihthange Sääsküla oja ja Preediku järve seisundiuuringud HD

28.04.15

Hanketeade


(16.02.2015 kell 13:00) -  Ambla valla haljasalade hooldaja riigihange

Hankedokumendid ja tingimused on saadaval https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumbriga 159298


Hange Mäetaguse tänava pindamiseks