Eesti töötukassa


Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust eesmärgiga tagada:

- töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
- töölepingu ülesütlemise hüvitamine töötajale koondamise korral;
- töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral,

ning viib ellu tööpoliitikat eesmärgiga tagada:

- tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;
- pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.

Infotelefon: 15501

E-post: info@tootukassa.ee

Kui helistate meile välismaalt, siis valige palun number +372 614 8500
Skype: tootukassa.