7.02.15

Hanketeade


(12.07.2010 kell 12:00) Ambla valla õpilasveo teenus 2010/2011

Ambla valla õpilasveo teenuse 2010/2011 hankes esitati üks pakkumus. Edukaks tunnistati Tapa Autobussipark OÜ pakkumus.

7.02.15

Hanketeade


(23.02.2010 kell 9.00) Ambla aleviku ÜVK ehitamise II etapi projektijuhi hange

Ambla aleviku ÜVK ehitamise II etapi projektijuhi hankes esitati 5 pakkumust tähtajaks. Kvalifitseerus 4 pakkumust. Majanduslikult soodsaimaks osutus AS Telora-E pakkumus 380 400 krooni koos käibemaksuga ning arvestuslikult saavutas pakkuja koos võistleva asjaoluga 92,7 punkti.

7.02.15

Hanketeade


(11.01.2010) Ambla Vallavalitsuse 29. detsembri 2009. a korraldus nr 452 "Ambla valla 2009. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks hinnapakkumuste küsimine"

Ambla valla 2009. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks hinnapakkumuste küsimisele esitati 2 pakkumust. Ambla Vallavolikogu määras audiitoriks OÜ Infora, kes pakkus 16 800 krooni koos käibemaksuga.

7.02.15

Hanketeade


(12.01.2010 kell 9.00) Aravete kultuurimaja renoveerimise ehitusliku projektdokumentatsiooni koostaja ja projektdokumentatsiooni ekspertiisi teostaja leidmiseks hanke algatamine

Aravete kultuurimaja renoveerimise ehitusliku projektdokumentatsiooni koostaja ja projektdokumentatsiooni ekspertiisi teostaja hankes esitati projekteerimisele 5 pakkumust tähtajaks. Majanduslikult soodsaimaks osutus OÜ Paide EKE Projekti pakkumus 190 080 krooni koos käibemaksuga, mis saavutas 9,8 punkti. Ekspertiisile esitati üks pakkumus. Pakkujaks oli OÜ PP Ehitus maksumusega 23 760 krooni koos käibemaksuga.