8.02.15

Hanketeade


(26.08.2011 kell 12:00) Ambla valla teedel ja tänavatel lumetõrjetööde teostaja leidmiseks 2011/2012 talvehooajal väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse algatamine, hankedokumentide kinnitamine

Ambla valla teedel  ja tänavatel  lumetõrjetööde teostaja leidmiseks 2011/2012 talvehooajal hankes esitati kaks pakkumust. Edukaks tunnistati FIE Kalle Adrati pakkumus.

8.02.15

Hanketeade


(08.08.2011 kell 12:00) Ambla valla teedel ja tänavatel lumetõrjetööde teostaja leidmiseks 2011/2012 talvehooajal hankemenetluse algatamine, hankedokumentide ja -tingimuste kinnitamine

Tunnistati nurjunuks pakkumuste puudumise tõttu

8.02.15

Hanketeade


(01.08.2011 kell 16:00) Ambla valla õpilasveo transpordi hankemenetluse algatamine, hankedokumentide ja -tingimuste kinnitamine (koos lisadega)

Ambla valla õpilasveo teenuse 2011/2012 hankes esitati üks pakkumus. Edukaks tunnistati Tapa Autobussipark OÜ pakkumus.

8.02.15

Hanketeade


(08.07.2011 kell 12.00) Ambla valla teedel ja tänavatel lumetõrjetööde teostaja leidmiseks 2011/2012 talvehooajal hankemenetluse algatamine, hankedokumentide ja -tingimuste kinnitamine

Tunnistati nurjunuks pakkumuste puudumise tõttu.

7.02.15

Hanketeade


(28.03.2011 kell 14.00) Ambla valla munitsipaalhoonete kindlustamise hange

Ambla valla munitsipaalhoonete kindlustamise hankes esitati 4 pakkumust. Edukaks osutus ERGO Kindlustuse AS pakkumus maksumusega 1 788 eurot.

7.02.15

Hanketeade


(21.01.2011 kell 12:00) Ambla valla haljasalade hooldaja hooaegadel 2011-2012

Ambla valla haljasalade hooldaja hooaegadel 2011-2012 hankes esitati 3 pakkumust. Edukaks tunnistati Puhastustarvik OÜ pakkumus.