8.02.15

Hanketeade


(16.12.2013 kell 13:00) Alla riigihanke piirmäära jääva hankemenetlusega Ambla Vallavalitsuse ametiauto kasutusrendi hange

8.02.15

Hanketeade


(02.12.2013 kell 12:00) Ambla valla 2013., 2014. ja 2015. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hanke korraldamine

8.02.15

Hanketeade


(22.07.2013 kell 12:00) Ambla valla õpliasveo teenused 2013/2015

8.02.15

Hanketeade


(5.07.2013 kell 12:00) Ambla valla teedel ja tänavatel lumetõrjetööde teostaja leidmiseks 2013/2014 talvehooajal hankemenetluse algatamine, hankedokumentide kinnitamine

8.02.15

Hanketeade


(6.06.2013 kell 16:00) Alla lihthanke piirmäära jääv hange Ambla valla muruplatside niitja leidmiseks

8.02.15

Hanketeade


(13.05.2013 kell 12:00) Alla riigihanke piirmäära jääv hange vallateede äärte niitma leidmiseks

8.02.15

Hanketeade


(03.05.2013 kell 12:00) Alla lihthanke piirmäära jääv hange valla kruusateedel tolmutõrje teostaja kloriididega laidmiseks

8.02.15

Hanketeade


(03.05.2013 kell 12:00) Alla lihthanke piirmäära jääv hange valla kruusateede greiderdaja leidmiseks

8.02.15

Hanketeade


(03.05.2013 kell 12:00 ) Alla lihthanke piirmäära jääv hange alevike tänavate asfaldi löökaukude lappija leidmiseks

8.02.15

Hanketeade


(1.04.2013 kell 12:00) Ambla valla haljasalade hooldaja 2013-2014

8.02.15

Hanketeade


(4.03.2013 kell 12:00) Ambla valla haljasalade hooldaja 2013-2014