7.02.15

Ambla valla arengukava 2010-2025 lähteandmed

 

Ülevaade valla arengukava tegevuskava täitmisest 2013

Ülevaade valla arengukava tegevuskava täitmisest ja üldhinnang valla arengule 2012 aastal

Ambla valla ARENGUKAVA 2010-2025 terviktekst muudatustega 20.09.2012

Ambla valla arengukava aastateks 2010-2025 muudatuste eelnõu avaliku väljapanekule suunamine

Eelarvestrateegia 2012-2016

Hinnang Ambla valla arengukava täitmisele aprill 2012

AMBLA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2010 - 2025 terviktekst muudatustega (vastuvõetud Ambla Vallavolikogu 22. septembri 2011. a määrusega nr 11)

Ambla valla arengukava aastateks 2010 - 2025 muutmine

Ambla valla arengukava aastateks 2010 - 2025 muudatuste eelnõu avalikule väljapanekule suunamine

Hinnang Ambla valla arengukava täitmisele mai 2011

Hinnang Ambla valla arengukava täitmisele mai 2011 lisa, tegevuskava

Ambla Vallavolikogu otsus 19.05.2011 nr 23 "Ambla valla arengukava aastateks 2010 - 2025 täitmisele hinnangu andmine ja muudatusettepanekute kogumise algatamine "

ARENGUKAVA  KEHTIB  ALATES  01.10.2010

 

AMBLA  VALLA  ARENGUKAVA  AASTATEKS  2010-2025 (vastu võetud Ambla Vallavolikogu 16. septembri 2010. a määrusega nr 13)

Ambla Vallavolikogu 21. jaanuari 2010. a otsus nr 3 "Ambla valla arengukava aastateks 2010-2025 koostamise algatamine"  

Ambla Vallavalitsuse 9. märtsi 2010. a korraldus nr 115 "Ambla valla arengukava aastateks 2010-2025 koostamiseks töörühmade moodustamine"

Ambla Vallavolikogu 20. mai 2010. a otsus nr 34 "Ambla valla arengukava aastateks 2007-2015 täitmisele hinnangu andmine ja ettepanekute kogumise algatamine uue arengukava jaoks"

 

Lähteandmed ja -seisukohad Ambla valla arengukava aastateks 2010-2025 koostamisel (seisuga 01.06.2010):