Ambla valla 2016 aasta majandusaasta aruanne

 

1.Ambla Vallavolikogu 18.05.2017 otsus Ambla valla 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Dokumendi /leiad siit/
2. 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE. Dokumendi /leiad siit/
3. SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 11.05.2016. Dokumendi /leiad siit/
4. Vallavalitsuse protokolliline otsus 11.05.2016. Dokumendi /leiad siit/

EELNÕU 18.05.17 - Ambla valla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine /leiad siit/

 

Ambla valla 2017 aasta eelarve

 

Ambla valla 2017.aasta eelarve EELNÕU (II lugemine) EELNÕU /siit/ seletuskiri /siit/

Ambla valla 2016 aasta eelarve (I-IV kv)täitmine seisuga 31.12.2016 /siit/

Ambla valla 2017.a eelarve eelnõu I lugemine- EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

Ambla valla 2017 a eelarve eelnõu ESITAMINE: EELNÕU /siit/ ja LISA /siit/

2017 aasta kinnitatud eelarve /leiad siit/

Ambla valla 2015 aasta majandusaasta aruanne

 

1.Ambla Vallavolikogu 16.06.2016 ots nr 33 Ambla valla 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Dokumendi /leiad siit/
2. 2015 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE. Dokumendi /leiad siit/
3. SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 11.05.2016. Dokumendi /leiad siit/
4. vallavalitsuse protokolliline otsus 11.05.2016. Dokumendi /leiad siit/

EELNÕU 16.06.16 - Ambla valla 2015. majandusaasta aruande kinnitamine /leiad siit/
Lisa: Ambla Vallavolikogu revisjonikomisjoni 31.05.2016 arvamus ja kirjalik aruanne 2015.majandusaasta aruande kohta /leiad siit/

9.02.17

Ambla valla 2016 aasta eelarve

 

Ambla valla 2016.aasta eelarve EELNÕU üleandmine: "2016  EELARVE EELNÕU 19.11.2015 + Seletuskirja leiad /siit/"

Ambla valla 2016.a eelarve täitmise I kv aruanne /siit/
Ambla valla vastu võetud eelarve Määrus nr 1 /siit/
2016  EELARVE EELNÕU 21.01.2016 + Seletuskirja leiad /siit/

Ambla valla 2016. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve leiad /siit/

Ambla valla 2016.aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve – määruse EELNÕU leiad /siit/ ja Lisa /siit/

Ambla valla 2016.aasta eelarve täitmine (III kv) Eelarve täitmine /siit/