KUTSE

 

Järva Vallavolikogu istung toimub 21. detsembril 2017 algusega kell 14.00 Aruküla mõisas (Järvamaa, Järva vald, Koeru alevik Paide tee 18).

Päevakorraprojekt:

1. Järva Vallavolikogu esimehe palgaline ametikoht ja põhipuhkus
Ettekandja: Ahti Karon, vallavolikogu aseesimees

2. Järva Vallavolikogu esimehe kuutöötasu suurus, aseesimehe hüvitus (tasu) ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord        
Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

3. Maamaksumäära kehtestamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem,
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni

4. Konkursi „Aasta Tegija" tulemuste kinnitamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
Kaasettekandja: Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

5. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta liikmemaksu suuruse kinnitamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

6. Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse
Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

7. Üleriigiliste omavalitsusliitude ühistegevus
Ettekandjad: Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor, Ott Kasuri, EMOL tegevdirektor

8. Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla ühinemislepingu punkti 5.4.2 muutmine
Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

9. Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja: Arto Saar, revisjonikomisjoni esimees

10. Ehitise peremehetuks tunnistamine ja Järva valla valdusse võtmine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

11. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (korteriomand Teeveere 5)
Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (korteriomand Teeveere 6)
Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

13. Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras (korteriomand Aasa tn 3-6 Koigi)
Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

14. Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras (raieõigus Puhkepargi kinnistu, Laaneotsa küla)
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

15. Koeru Vallavolikogu 27.03.2014 otsuse nr 22 „Deklaratsioonide esitamise kohustus" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Jaanika Aava, Koeru vallasekretär

16. Imavere Vallavolikogu 23.01.2014 määrus nr 9 „Imavere Vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajatele sotsiaalsete garantiide kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Aere Pallo, Imavere vallasekretär

17. Koigi Vallavolikogu 12.09.2013. a määrus nr 23 „Koigi vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate sotsiaalsete garantiide kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

 

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 1. detsembril 2017 algusega kell 14.00 Imavere Rahvamajas (Järvamaa, Järva vald, Imavere küla, Kiigevere tee 5).

 

Päevakorraprojekt:

1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine. /lisad/
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

2. Järva Vallavalitsuse (ametiasutus) struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine
Ettekandjad: Rait Pihelgas, vallavanem; Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

4. Järva Vallavalitsuse palgajuhend
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem; Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

5. Hajaasustusprogrammi projekti aruande heakskiitmine ja toetuse maksmine
5.1. projekt „Mardi talu kogumiskaev";
5.2. projekt „Tõnise tallu kanalisatsioonisüsteemi rajamine";
5.3. projekt „Tõnise tallu veesüsteemi rajamine".
Ettekandjad: Valdur Permanson, vallavalitsuse liige; Mariliis Pajula keskkonnaspetsialist

6. Hajaasustuse programmi projekti lõpptähtaja ja aruande esitamise lõpptähtaja pikendamine
Ettekandja: Mariliis Pajula, keskkonnaspetsialist

7. Informatsioonid
- ELL ja EMOL kiri „Ettepanek omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks"

 

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 16. novembril 2017 algusega kell 14.00 Ambla kultuurimajas (Järvamaa, Järva vald, Ambla alevik, Pikk tn 15).

Päevakorra projekt:
1. Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
Ettekandjad: alatiste komisjonide esimehed
2. Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
3. Järva Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise määramine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
4. Järva Vallavalitsuse palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

 

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kell 15.00  Järva-Jaani kultuurimajas aadressil  Pikk 58, Järva-Jaani, Järva maakond.

PÄEVAKORD:

  1. Volikogu esimehe valimine
  2. Volikogu aseesimehe/aseesimeeste valimine
  3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Lugupidamisega

Andi Liblikman
valimiskomisjoni esimees

ISTUNGI DOKUMENDID

Protokoll: /siit/ Lisad /siit/