22.05.17

Volikogus on moodustatud 5 komisjoni:


Majandus- ja eelarvekomisjon 
esimees: Madli Põder
aseesimees: Arvi Luuk
liikmed: Reimo Kaasiku, Vello Teor, Harri Lepamets, Tiia Rohula, Aive Kukk
Majandus- ja eelarvekomisjoni töökord

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
esimees: Aive Kukk
aseesimees: Ülle Ojamäe
liikmed: Katre Mägi, Merike Kont, Vaike Pent
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni töökord

Kultuuri- ja hariduskomisjon
esimees: Reimo Kaasiku
aseesimees: Kuido Karjust
liikmed: Andy Tilk, Margit Mikson, Annika Rohi
Kultuuri- ja hariduskomisjoni töökord

Maaelukomisjon
esimees: Arvi Luuk
aseesimees: Margit Mikson
Liikmed: Priit Grünthal, Peeter Puhke, Meelis Kaseväli
Maaelukomisjoni põhimäärus

Revisjonikomisjon
esimees: Marta Kondas
aseesimees: Priit Grünthal
liikmed: Tõnu Linnasmäe
Revisjonikomisjoni töökord