3.01.17

Kurisoo (Kurrisal)

 

Elanike arv 75 (seisuga 01.01.2017)

Halduskuuluvus

Käravete mõis
Albu mõis
1866 Seidla vald
1894 Albu vald
1945 Aravete Külanõukogu
1963 Albu Külanõukogu
1977 Ambla Külanõukogu
1991 Ambla vald

Küla ajalooline taust

Küla praegune territoorium on kujunenud osalise Aravete asula ja Kurisoo küla liitmisel.

Küla paiknemine

Küla asub poolkaares ümber Aravete asula piirnedes lisaks veel Sääsküla, Raka, Rava ja Märjandi külaga. Omab ühist piiri veel lisaks Albu valla Orgmetsa ja Ahula küladega. Külal puudub keskus. Küla läbivad Piibe maantee ja Sõmeru- Pärnu maantee.

MIDA VAADATA

Aravete Moto- ja Vabaajakeskus  / http://www.aravetekeskus.ee/

Keskus, mis rahva seas tuntud rohkem Aravete Kardikeskusena asub samuti Kurisoo külas. Aravete kardirada on kompleksina üks paremaid Eestis. Siin toimuvad suve jooksul mitmed suured ja rahvusvahelised spordivõistlused ja kardisõiduvõimalust pakutakse ka tavapuhkajale.

Orgmetsa loopealne.

Piibe maantee äärses põlises lookuusikus asuv 30–40 ha suurune ala, kus pinnakatte paksus ei ületa 0,2 m, kohati isegi puudub ja paljandub Porkuni lademe lubjakivi. 

Pätsiniidu paekärgastik

Paekärgastik on ainulaadne, osaliselt paljas, osalt kamardunud karstiala  Aravete–Rava maanteest ca 1 km põhja pool endise Pätsiniidu küla juures piklikul paekõrgendikul põldudevahelises hõredas metsatukas. Karstiala suuruseks on ca 8 ha. Siin esineb rohkesti mitmesuguseid väikseid lookarsti vorme – avalõhed, karrid, lohud.  Karstilohkude laius on kuni 10 m ja sügavus kuni 0,6 m. Avalõhede pikkus on 3–6 m ja vahekaugus kohati kuni 2 m. Suurim paljaskarsti esinemispaik on 60 m lai ja 80 m pikk. Paljandunud paekivide vahel kasvab kaitsealune sõnajalg – müürraunjalg.