Perekonnanime muutmine


Alaealise perekonnanime muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime (abielulahutuse järgselt; abielludes; muudel põhjustel). Alaealise perekonnanime muudetakse Ambla Vallavalitsuse korraldusega.

Lapsevanemal tuleb esitada Ambla Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
• avaldus (täidetakse vallasekretäri juures)
• lapse bioloogilise isa või ema nõusolek või surmatunnistus
• vähemalt 10-aastase lapse kirjalik nõusolek
• lapsevanema pass perekonnanime muutmist tõendav dokument (abielutunnistus, abielulahutuse tunnistus, kohtuotsus, perekonnanime muutmise tunnistus)
• lapse sünnitunnistus või isikut tõendav dokument
• elukohatõend selle kohta, et alaealine ja lapsevanem elavad ühisel elamispinnal


Nimeseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus