Sotsiaalnõustamine


Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamise teenus on ettenähtud tasuta kõikidele abivajajatele, kes pöörduvad murega Ambla Vallavalitsusse.
Teenust pakuvad: sotsiaalnõunik Katre Mägi sotsiaaltoetusi puudutavates küsimustes, täisealiste piiratud teovõimega isikute eestkostet ja hooldekodusse paigutamise ning sotsiaalhoolekande korralduse küsimustes ja lastekaitsespetsialist Raili Ambos laste hoolekannet puudutavates küsimustes.