« Tagasi

Aravete LASTEAED Mesimumm DIREKTORI KONKURSS

Ambla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vabanevale

Aravete Lasteaia Mesimumm direktori ametikoha täitmiseks tähtajaga kuni 5 aastat

 Kandidaadile esitatavad  kvalifikatsiooninõuded:

· Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;

- Vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

- Koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;

 Kandideerijatel esitada:

· Kirjalik avaldus;

· Motivatsioonikiri milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks;

· Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

· Ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

· Kandidaadi soovil muud dokumendid;

 

Tööle asumise aeg: 16. august 2017.a.

Lasteaia asukoht: Lasteaia 4, Aravete alevik, Ambla vald

Dokumendid esitada hiljemalt  24.juuli 2017 e-posti aadressile info@ambla.ee.

Täiendav teave:
5051762
Rait Pihelgas
Ambla vallavanem