Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

 

Maakonna valimisjuhi korraldused

 

Valimistoimingud ja tähtajad

Järva valla valimiskomisjoni tööaeg, kontaktid

Järva valla valimiskomisjon tegutseb aadressil Rüütli tn 25 (III korrusel Järva maavalitsuse ruumides), Paide, Järva maakond.

 

Kontakt:

e-post  andi@albu.ee

Telefon tööajal on 385 9641 ning väljaspool tööaega 5865 0009.

 

Valimiskomisjoni tööaeg tööpäevadel:

16. august 2017 kuni 4. september 2017 - kell 14.00-16.00;

5. september 2017  kell 15.00-18.00;

6. september 2017 kuni 13. september 2017  kell 14.00-16.00.

 

Komisjoni liikmed:

 

Esimees: Andi Liblikman – Albu vallasekretär

Aseesimees: Urve Reinmets - Ambla vallasekretär

Liikmed:

Aere Pallo – Imavere vallasekretär

Helju Plukk – Kareda vallasekretär

Anne Uus – Koigi vallasekretär

Marine Vanna – Järva-Jaani vallasekretär

Jaanika Aava – Koeru vallasekretär

Asendusliikmed:

Ülle Reisman – Järva maavalitsuse kantselei dokumendihalduse vanemspetsialist

Kersti Viilup

 

Järva valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll 11.august 2017

 

Järva valla valimiskomisjoni otsus 11. august 2017 nr 1 „Valla valimiskomisjoni esimehe valimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus 11. august 2017 nr 2 „Valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus 11. august 2017 nr 3 „Valla valimiskomisjoni tööaja määramine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus  25. august 2017 nr 4 „Valimisliidu registreerimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus  25. august 2017 nr 5 „Valimisliidu Järva valla heaks registreerimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr. 6

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr. 7 ja lisa 1
Järva valla valimiskomisjoni 22.09.2017 otsus nr 8 jaoskonnakomisjoni liikmete kohta

Järva valla valimiskomisjoni otsus 20.oktoober 2017 nr 9 "Järva valla volikogu liikmete registreerimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus 20. oktoober 2017 nr 10 "Järva valla volikogu asendusliikmete registreerimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus 20. oktoober 2017 nr 11 "Lisamandaatide registreerimine"

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr. 15

13.11.2017 otsus nr. 16 "Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja ja asendusliikme määramine"

27.11.2017 Valimiskomisjoni otsus

Kasulik teave https://jarva.maavalitsus.ee/kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised

 

TEADE LIISUHEITMISE AJAST JA KOHAST

---

Järva valla valimiskomisjon teatab

 

Järva valla valimiskomisjon alustab jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsuse kontrollimist hääletussedelite ülelugemise teel 16. oktoobril 2017 algusega kell 10:00 Järva maavalitsuse IV korruse saalis, aadressil Rüütli tn 25, Paide, Järva maakond.

 

Andi Liblikman
Järva valla valimiskomisjoni esimees

Järva Vallavolikogu istungi kutse

 

KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kell 15.00  Järva-Jaani kultuurimajas aadressil  Pikk 58, Järva-Jaani, Järva maakond.

 

PÄEVAKORD:

  1. Volikogu esimehe valimine
  2. Volikogu aseesimehe/aseesimeeste valimine
  3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

 

Lugupidamisega,

Andi Liblikman
valimiskomisjoni esimees

Maavanema toimingud

 

1) Järva valla volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine, leiad /SIIT/

2) Järva valla valimiskomisjoni moodustamine, leiad /SIIT/

6) Järva valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine, leiad /SIIT/

3) Järva valla valimisjaoskondade moodustamine, leiad /SIIT/; 4)Järva maavanema korralduse muutmine, leiad /SIIT/

5)Maavanema korralduse muutmine, leiad /siit/