31.03.17

Teenusepakkuja


Teenusepakkuja AS PAide Vesi.

AS Paide Vesi
reg. kood 10464290
KMKR EE100558410
Kaevu 4, 72713 Paide
Üldtelefon 38 49 030
Faks 38 49 039
E-post: paide.vesi@paide.ee

Veeteenuse hind Ambla vallas alates 1.aprill 2014 a. /leiaid siit/

Veeteenuse hind Ambla vallas alates 1.mai 2017 a. /leiad siit/

Vee-ettevõtte määramine /leiad siit/

Ambla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni eeskiri /leiad siit/

1.03.15

Rava järve veeproov

1.03.15

Hajaasustuse veeprogramm 2009


Järva maavalitsus annab teada, et alates 19. maist 2009. aastal algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi, Paide ja Türi vallas. Taotlusi saavad esitada hajaasustuses asuvate majapidamiste omanikud (valla elanikeregistris enne kui 01.01.2008 registreeritud) ja vallas registreeritud mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine.

Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

  1. kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
  2. olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
  3. kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  4. rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  5. vanade puurkaevude tamponeerimine;
  6. vee kvaliteedi analüüs.

* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul kui nad kaasnevad tegevustega 1-3

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise puhul on 100 000 krooni ja toetuse suurus ei või olla suurem kui 2/3 projekti abikõlblikest kuludest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 kulude osas oma rahalise panusega.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 19. juunini 2009. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel.