Võlanõustamine


VÕLANÕUSTAMINE on teenus, mille eesmärk on parandada raskustesse sattunud isiku või perekonna toimetulekuvõimet. Võlanõustamine ei anna inimesele materiaalset abi.

Kui tekkinud on võlgnevused, mis tänaseks päevaks ületavad Teie varalisi võimalusi ja võlausaldajad või inkassofirmad saadavad ähvardusi ja arusaamatult suuri nõudeid sisaldavaid kirju, esitavad Sinu vastu avaldusi kohtusse ning võib-olla on probleem juba nii kaugel, et võlgasid nõuab sisse kohtutäitur, siis on arukas tulla võlanõustaja vastuvõtule.

Kuidas võlanõustaja saab aidata?
• Kui Teil on kadunud ülevaade oma võlgadest, aitab võlanõustaja teha päringuid avalikesse registritesse ja otse võlausaldajatele võlgade kaardistamiseks. Sedasi selgitame välja nõuete suurused ja analüüsime nõuete alusdokumente hindamaks, kas Teie vastu esitatud nõuded on põhjendatud.
• Kui vajate majapidamisplaani ehk pere-eelarve koostamist, siis abistab selles võlanõustaja.
• Kui Teilt nõuab võlausaldaja ebamõistlikult suurt summat, aitab võlanõustaja kontrollida nõuete õigustatust.
• Kui võlausaldaja on pöördunud kohtusse, aitab võlanõustaja koostada kohtule vajalikke dokumente.
• Kui Teie sooviks on kujundada oma võlgasid ümber, aitab võlanõustaja koostada võlgade ümberkujundamise avaldust kohtule ja abistab kohtuga suhtlemisel menetluse vältel.
• Kui olete muutunud püsivalt maksejõuetuks, aitab võlanõustaja koostada pankrotiavaldust kohtule ja abistab kohtu ja pankrotihalduriga suhtlemist menetluse vältel.
• Kui Teil on ülalpeetavaid alaealisi lapsi ja Teie makseraskusi süvendab muuhulgas see, et teine lapsevanem ei toeta peret elatise maksmisega, aitab võlanõustaja koostada kohtule avaldust elatise nõudmiseks.
• Vajadusel suhtleb võlanõustaja võlausaldajatega eesmärgiga sõlmida kokkuleppeid ja maksegraafikuid.
• Võlanõustaja koostab võlausaldajatega lepingud tagamaks, et kokkulepitud summa tasumise korral võid antud probleemi igaveseks unustada.
• Võlanõustaja teeb kõik endast oleneva, et võlausaldajale tagasimakstav summa oleks mõistlik ja kliendile jõukohane .
• Vajadusel analüüsib võlanõustaja täiendavalt Teie kulusid ja tulusid ning selgitab välja, kust saaksid rohkem säästa, et võlakoormast kiiremini ja odavamalt vabaneda.
Oluline on teada, et igast olukorrast on väljapääs ja pikk teekond oma võlaprobleemist vabanemiseks algab alati esimese sammuga – võlanõustaja poole pöördumisega.

Lisainformatsiooni rahaasjade planeerimise kohta internetist:
1) Võlanõustajate kontaktandmed
    http://www.evnl.ee/noustajad  
2)  Võlanõustamine
     http://www.juristid.com/paide.php