Euroopa Parlamendi valimised 2009

 

7. juunil 2009.a. toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Ambla vallas viiakse valimised läbi kahes jaoskonnas. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub Ambla vallamajas ja valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum Aravete kultuurimajas.

Eelhääletamine toimub 1.-3. juunil mõlemas jaoskonnas kell 12.00-20.00. Valimistepäeval, 7. juunil on jaoskonnad avatud kell 9.00-20.00. Teave selle kohta, millises valimisjaoskonnas valija hääletab, kantakse valijakaardile, mis saadetakse valijale hiljemalt 15 päeva enne valimisi. Juhul, kui valija ei ole saanud valijakaarti hiljemalt 23. maiks või kui valijakaardile kantud andmetes on vigu, palun pöörduge avaldusega vallasekretäri poole selgituse saamiseks või vigade parandamiseks.

Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval. Selleks peab olema eelnevalt esitatud kirjalik taotlus kas vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Taotlusi saab esitada hiljemalt 7. juuni kella 16.00-ni. Taotluses tuleb märkida valija kodus hääletamise taotlemise põhjus ja põhjendatuks loetakse terviseseisundit, kõrget iga, raskeid teeolusid, transpordivahendite puudumist või muid põhjusi, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Elektrooniline hääletamine toimub 28. maist kella 9.00-st kuni 3. juuni kella 23.00-ni ja hääletada saab ööpäevaringselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.valimised.ee .

Elektrooniline hääletamine toimub ID-kaardi abil. Valijal on õigus oma elektrooniliselt antud häält muuta hääletades uuesti elektrooniliselt või hääletamissedeliga 1.-3. juunil. Valimispäeval elektroonilist hääletamist ei korraldata ning elektrooniliselt antud häält muuta ei saa.

Info Ambla valla jaoskondade kohta asub http://vvk.ee/ep09/index.php?id=11129&aunit_c=0134

Täiendav info Ambla vallasekretärilt tel 383 4038, urve@ambla.ee või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt www.vvk.ee.

Urve Reinmets
Vallasekretär