Aravete hooldekeskus


ARAVETE HOOLDEKESKUS
Lasteaia 4
Aravete
Ambla vald
73501 Järvamaa

Aravete Hooldekeskus on ööpäevaringset hooldust ja põetust osutav hoolekandeasutus, mis on loodud elamiseks ja hooldamiseks vanuritele ja puudega isikutele, kes  ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste  sotsiaalteenustega.
Hooldusele ei võeta kliente, kellel on psüühikahäire, mis kahjustab tema enda ja kaasklientide igapäevast toimetulekut.
Aravete Hooldekeskuses oli 2014. aastal tööl 7 hooldustöötajat 6,5 ametikohal.  Kõik töötajad omavad erialast väljaõpet ja on tööl vähemalt 6- aastase tööstaažiga. Pikim tööstaaž on 19 aastat.
Lisaks hooldustöötajatele on igapäevaselt tööl juhataja ja osalise tööajaga meditsiiniõde, kokad ning laohoidja ning alates 2014. aasta septembrist 0,5 kohaga koristaja.

Ambla Vallavalitsuse 06.05.2014 a korraldusega nr 166 kinnitati Aravete Hooldekeskuse  hoolduskoha ööpäevase maksumuse hinnaks 01. juulist 2014 aastal 16,66 eurot (500 eurot kuus), millele lisandub tugiteenuste lisavajaduste kulutuste eest:

* keskmise puudega isikul 50 % sotsiaaltoetuste määrast;
* raske puudega isikul 105 % sotsiaaltoetuste määrast;
* sügava puudega isikul 160 % sotsiaaltoetuste määrast.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda Aravete Hooldekeskuse juhataja MALLE INNOS poole telefonil 3832 390 või e-kirja teel: hooldekeskus@ambla.ee

Teenuse hind muutub alates 1.01.2017 /leiad siit/